Conferinta Mondiala Wonca 2014

Grupul participantilor romani la WONCAFostul presedinte EGPRN actual vicepresedinte Mehmet Ungan

Presedintele WONCA  Michael KiddPresedinteleEGPRN Jean Carl Solair

Consiliul EGPRN Barcelona

PresedintaSNMF Rodica TanasescuGrupRomania

A 19-a Conferinţa WONCA Lisabona a fost încă o dată, o desfăşurare de anvergură a comunităţii medicilor de familie din toată Europa. Desfăşurata sub egida “Noi direcţii pentru practica medicală în medicină de familie - O sănătate mai bună pentru comunitatea globală”, reflectă preocuparea breslei noastre la nivel mondial în legătură cu noi modele sau upgradarea celor existente, pentru acordarea unor servicii standardizate de calitate în domeniul medicinei primare.

Cu acest prilej au fost expuse comparativ în diverse prezentări şi workshopuri, diferite modele de sisteme medicale de medicină de familie, atât din ţări europene dezvoltate cum ar fi Austria, Germania, Franţa, Belgia, Olanda cât şi din ţările estice cum ar fi Ungaria, în care s-au expus într-un mod realist, transparent și foarte sincer, atât avantajele cât mai ales dezavantajele şi problemele specifice zonelor şi nivelului de dezvoltare socio-economic al ţărilor respective. Concluzia a fost că nu există modele de sănătate perfecte, nici măcar în Europa, ci doar modele perfectibile.

Au fost la această conferinţă WONCA, un număr record de peste 3700 participanţi, din 73 țări de pe tot mapamondul, fiind prezenți din 36 țări europene, medici de familie membrii sau delegați WONCA, medici rezidenţi şi studenți mediciniști, țările cu cel mai mare număr de participanți fiind reprezentate de Portugalia (968 participanți), Spania (647), Olanda (293), Grecia (109), Marea Britanie (101). Au fost 202 sesiuni de comunicare care s-au desfășurat în 19 săli de conferință, în care s-au prezentat 445 prezentări orale, 100 workshopuri și 1041 postere. A fost redactată ”Declarația de la Lisabona”, un manifest pentru viitorul medicinei de familie în Europa și nu numai.

România a încercat să se prezinte cu un număr mai mare de participanți cu lucrări de foarte bună calitate, sub formă de comunicări orale și postere, fiind bine reprezentată și remarcată de către colegii participanți. Remarc prezența ”Grupului de Vaccinologie al Societății Naționale de Medicina Familiei” care a venit cu lucrări de cercetare în domeniul vaccinologiei, atât sub formă de comunicări orale cât și sub formă de lucrări Poster care au fost apreciate de participanți. Sesiunea de postere a fost foarte bogată în lucrări, fiind grupate pe trei tematici: cercetare, practică medicală și calitate.

Este de remarcat faptul că România a avut și una dintre cele patru aplicații pentru Bursa Montegut 2014: Eralda Turkeshi din Albania, Mihai Sorin Iacob din Romania, Sandeep Shivanand Geeranavar și Sinan Mir din Marea Britanie. Câștigătoarea a fost Eralda Turkeshi, dar am primit sincere felicitări de la președintele WONCA Europa, domnul Profesor Job FM Metsemakers, care a încurajat țara noastră pentru activitatea în cadrul comunității WONCA cu această ocazie. Lucrările prezentate la sesiunea postere au expus preocupările medicilor de familie din țara noastră legate în mod special de practică medicală curentă și greutățile întâmpinate în domeniul vaccinologiei, a pediatriei precum și a oncologiei.

Din România au fost prezenți cu lucrări la sesiunea de postere următorii medici de familie provenind din Centrele Universitare: București, Cluj, Iași și Timișoara atât la secțiune de cercetare cât și la secțiunea de practică medicală:

PO224. LOW LEVEL LASER THERAPY IN THE TREATMENT OF VENOUS ACTIVE ULCERS BY GENERAL PRACTITIONERS.

AUTHORS: MIHAI SORIN IACOB1

ORGANIZATIONS: 1ADVITAM MEDICIS MEDICAL CENTER, Timișoara, România. EGPRN.

CONTACT: dr_iacob@yahoo.com

KEYWORDS: low level laser therapy; venous leg ulcer; venous ulcer treatment.

PO319. DOPPLER ULTRASOUND AS A METHOD OF EARLY DIAGNOSIS OF INFECTION WITH EPSTEIN BARR VIRUS AND CYTOMEGALOVIRUS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS BY GP’S

AUTHORS: MIHAI SORIN IACOB1, Mihai Ghiris2

ORGANIZATIONS:1ADVITAM MEDICIS MEDICAL CENTER, Timișoara, România. EGPRN.

KEYWORDS: Doppler ultrasound; Epstein Barr virus infections; Cytomegalovirus infections;

PO913. THE ROLE OF FAMILY DOCTORS IN THE IMPLEMENTATION OF NEWBORN SCREENING PROGRAMME FOR RARE DISEASES

AUTHORS: DANA TEODORA ANTON PADURARU1, MARIA LILIANA ILIESCU2

ORGANIZATIONS:1University of Medicine and Pharmacy "Gr.T.Popa" Iaşi; 2University of Medicine and Pharmacy "Gr.T.Popa" Iaşi, România

CONTACT: antondana66@yahoo.com

KEYWORDS: Newborn screening; rare diseases; family doctors

PO932. THE IMMUNIZATION WORKING GROUP (IWG) – SIG OF THE NAŢIONAL SOCIETY OF FAMILY MEDICINE IN ROMANIA - EIGHTEEN MONTHS OF ACTIVITY AND FUTURE PROJECTS

AUTHORS: Sandra Adalgiza Alexiu1

ORGANIZATIONS: 1National Society of Family Medicine (SNMF)

CONTACT: sandra.alexiu@snmf.ro

KEYWORDS: vaccination; immunization; family doctors; activity; future projects

PO1219. ASSESSMENT OF IMMUNIZATION PRACTICE IN ROMANIA. PROBLEMS AND STRATEGIES

AUTHORS: Emiliana Costiug1, Gindrovel Gheorghe Dumitra2, Valeria Herdea3, Raluca Zoitanu, Sandra Adalgiza Alexiu4, Daniela Stefanescu5

ORGANIZATIONS:1Private practice - CMI Dr. Emiliana Costiug; 2Dr Dumitra Gheorghe Gindrovel; 3private practice CMI dr Herdea Valeria; 4National Society of Family Medicine (SNMF); 5private practice

CONTACT: dr_costiug@yahoo.com

KEYWORDS: immunization; vaccination coverage; family doctors; strategies

PO1517. DOPPLER ULTRASOUND AS AN ONCOLOGY SCREENING METHOD FOR THE DETECTION OF HYPERVASCULAR TUMORS AND ANALYSIS OF TUMOR VASCULATURE BY GP’S.

AUTHORS: MIHAI SORIN IACOB1, Mihai Ghiris, Sorina Saftescu

ORGANIZATIONS: 1ADVITAM MEDICIS MEDICAL CENTER; Timișoara, România. EGPRN.

KEYWORDS: oncology screening, fractal geometry, hypervascular tumors, analyze tumor vasculature, Doppler Ultrasound.

Grupul special de vaccinologie al SNMF a prezentat două postere, unul prezentat de doamna Dr.Sandra Adalgiza Alexiu, de promovare a acestui grup prin prezentarea activității de susținere a acoperirii vaccinale prin diverse canale de comunicare, atât la nivelul medicilor de familie, cât mai ales printr-o corectă informare a pacienților legate de aceasta, pe o perioadă de 18 luni în România și de propunerea colaborării internaționale, cu alte grupuri cu interese comune în domeniul vaccinologiei din alte țări europene. De asemenea, ne prezintă reușita acestor grupuri de interes în medicina de familie din țara noastră, dorind sincer să contribuie la promovarea și a altor grupuri de interes după modelul prezentat. Suntem convinși că este un exemplu pozitiv demn de urmat și pentru alte viitoare Grupuri de interes în rândul medicilor de familie sub sigla Societății Naționale de Medicină de Familie și trebuie să apreciem și să susținem întotdeauna inițiativele de succes ale acestor colegi. Celălalt poster din grup, prezentat de Dr.Emiliana Costiug și colectivul, în care s-a realizat un studiu multicentric deosebit de important, în care s-a reușit colectarea datelor de la 350 medici de familie, atât din mediul urban cât și din mediul rural și s-a făcut analiza statistică descriptivă, în legătură cu vaccinările efectuate atât după schema națională de imunizare cât și în legătura cu vaccinările opționale, analizând mai ales motivele care au determinat refuzul vaccinării copiilor de către părinți, un real pericol pentru țara noastră în legătură cu acoperirea vaccinală scăzută din România și riscurile la care vom fi expuși în viitor ca națiune în condițiile geo strategice actuale.

Colectivul Dr.Dana Teodora de la Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T. Popa din Iași, a subliniat importanța screeningului nou născutului făcut la nivelul maternităților din zonă, luând în studiu un lot impresionant de 94308 nou născuți din 24 maternități arondate din regiunea Iași, pe o perioadă de 4 ani și dintre care au fost diagnosticați un număr de 13 cazuri de hipotiroidism și 10 cazuri de fenilcetonurie cu un refuz al screeningului de către mame de 3%. A fost făcută o analiză statistică descriptivă a acestui studiu, fiind urmărite și motivele refuzului acestui screening. Se subliniază încă o dată importanța acestui screening din maternitate și colaborarea cu medicii de familie.

Colectivul Dr. Iacob Mihai Sorin din Timișoara, a prezentat trei teme de cercetare de actualitate, desfășurate pe o perioadă de 5 ani, una dintre teme fiind cea a screeningului ecografic făcut la nivelul medicinei primare în vederea diagnosticării precoce a tumorilor hipervasculare. Pe lângă screeningul cancerului de col uterin, cancerului mamar și de colon ce vor fi implementate la nivel național prin Programe Naționale și care reprezintă doar un procent de 30-40% ca incidență din totalitatea tumorilor maligne conform statisticilor EUCAN, rămâne un procent important de tumori de peste 60%, dintre care unele pot fi diagnosticate printr-o examinare ecografică Doppler pe care colectivul nostru o propune și a realizat-o ca un program experimental de screening și o lansează spre dezbatere. Screeningul a fost realizat pe un număr de peste 5000 de pacienți cu factori de risc oncologici prezenți, au fost făcute analize statistice descriptive cât și analize statistice comparative parametrice și nonparametrice a diferitelor metode ecografice utilizate (Doppler Triplex, Real Time Elastography, analiza fractală a tumorilor hipervasculare ca metodă proprie propusă) în funcție de rezultatele obținute. Cea de-a doua temă propusă a fost examinarea ecografică a tinerilor și adolescenților cu sindrom adeno-hepato-splenomegalic cu precizarea unor semne patognomonice vizibile ecografic, pentru infecțiile cu citomegalovirus și virusul Epstein Barr, ce au o incidență din ce în ce mai crescută în rândul adolescenților din regiunea de vest a țării și nu numai, precum și asocierea mononucleozei infecțioase cu anumite patologii autoimune sau potențiala lor implicare ulterioară în patologia malignă sub forma retrovirusurilor. Cea de-a treia temă propusă a fost un studiu comparativ analizat statistic parametric între diverse tehnici de tratament cu laseroterapie de joasă putere, Fototerapie cu Ultraviolete de tip A și terapia clasică a ulcerelor venoase active prezente la pacienții cu Insuficiență Venoasă Cronică clasa CEAP 6 în cadrul Centrului Medical Advitam Medicis.

Pot sublinia faptul privind retrospectiv, că prezența și interesul medicilor de familie pentru Conferinţele WONCA sunt pe o curbă ascendentă, precum și orientarea medicilor de familie spre domeniul cercetării fiind în continuă efervescență, ceea ce reprezintă o notă pozitivă pentru țara noastră și personal cred că este momentul pentru a face un pas înainte în domeniul cercetării și perfecționării în medicina de familie. Din păcate nu există un cadru instituțional care să susțină și să încurajeze cercetarea în medicina de familie așa cum există în țările europene dezvoltate. Deocamdată, participanții la astfel de Conferințe sunt medici entuziaști motivați doar de pasiune și de dorința de a crea punți de legătura între noi și colegii europeni.

În acest context o secțiune importantă din WONCA EUROPA o reprezintă ”The European General Practice Research Network (EGPRN)” rețeaua europeană de cercetare în medicina de familie, la care România este membru, având ca și reprezentant național pe Dr. Anca-Alexandra Matusz. Doamna dr. Matusz, Vicepreședinte și Coordonator științific al Departamentului Profesional Științific al Societății Timiș de Medicină de Familie, împreună cu membrii delegați, prin eforturi deosebite au reușit conectarea țării noastre la această secțiune de cercetare WONCA, reușind printr-un efort comun și un adevărat spirit de echipă să organizeze pentru prima dată în România, viitoarea conferință EGPRN de primăvară: 7-10 Mai 2015 ”Conferinţa EGPRN - Timişoara - România”, având ca temă: “Research into new Methods and Techniques în Primary Care.” ("Cercetare privind noile metode şi tehnici în asistența primară").

Cu această ocazie, vă invităm și vă așteptăm cu mare drag pe toți cei interesați în cerecetarea în medicina primară, precum și de dezvoltarea specialității noastre și creșterea calității actului medical pentru că doar împreună putem reuși - conform devizei președintelui Societății Naționale de Medicina de Familie din România - doamna Dr. Rodica Tănăsescu un adevărat prieten și un susținător permanent al nostru. Pentru cei interesați de a trimite studii personale sau de grup, la această conferință de cercetare europeană care se desfășoară în România, vă anunțăm că termenul limită de trimitere a rezumatelor este 15 ianuarie 2015. La fosta Conferință EGPRN Barcelona din 8 - 11 Mai 2014, România a fost reprezentată de o delegație condusă de Dr. Claudia Iftode, Preşedinte Societatea Timiș de Medicină de Familie. La Barcelona a fost votată în unanimitate viitoarea Conferinţa EGPRN la Timișoara. Ca și lucrare științifică, România a participat cu o temă de cercetare la Secțiunea Postere:” Management of moderate and severe knee osteoarthritis, to obese patients over 60 years, with local steroid infiltration and association with low power laser therapy (L.L.L.T) versus physical therapy.” Mihai Sorin Iacob, Sorina Saftescu, Advitam Medicis Medical Center, Timișoara, România.

Viitoarea Conferință EGPRN Heraklion din Creta se va desfășura în perioada 23-26 octombrie 2014.

Ne dorim o tot mai bună și mai susținută participare a medicilor de familie la Congresele WONCA, pentru că este un prilej de autoevaluare și de comparare a resurselor medicale din toate țările participante, un mijloc de informare la fața locului cu cele mai noi tehnici și activități medicale la nivel european.