Conferința EGPRN (European General Practice Research Network)-viitor și perspective în cercetarea europeana

Dr. Mihai Iacob

Medic primar medicină de familie,

Medic instructor formator MF.

Membru EGPRN, EURACT, WONCA, EFSUMB.

General Practice Research Network European - EGPRN (cunoscut anterior ca “EGPRW-General European Practice Research Workshop” rețeaua medicală europeană de cercetare din cadrul WONCA, constituită din luna octombrie 1971 la Leusden - Olanda) este o organizaţie a medicilor generaliști și altor profesioniști din domeniul sănătății, implicați în cercetarea din asistența medicală primară și medicina de familie. Scopul său este de a oferi un cadru adecvat, de discuții și de dezvoltare a cercetării în asistența medicală primară, de promovare și coordonare a unor studii multinaționale, pentru realizarea schimbului de experiență și pentru a dezvolta o bază științifică validă de practică în medicina de familie sub forma “medicinei bazate pe dovezi”. În plus, organizația europeană oferă medicilor generaliști o șansă de întâlnire a colegilor străini, cu preocupări comune, fapt care a stimulat colaborarea în domeniul cercetării la nivel local și internațional. Din noiembrie 1974 au avut loc întruniri bianuale, ale membrilor EGPRN, urmând în luna mai 2015, a 80-a Conferință EGPRN de primăvară care se v-a desfășura la Timișoara, pentru prima dată în România.

Asistența medicală primară, inclusiv disciplina medicală de medicină de familie (medicină generală) este piatra de temelie a majorității sistemelor de sănătate din Europa. Potențialul său este mare, peste 80% din totalitatea consultațiilor medicale putând fi acordate în asistența medicală primară. O abordare holistică a diagnosticului diferenţial, al tratamentului afecțiunilor comune, profilaxia și gestionarea bolilor cronice, precum și multi-morbiditatea sau polipragmazia sunt câteva din caracteristicile cheie, pentru a descrie conținutul specific al specialității de medicină de familie. De asemenea rolul medicului de familie de gate-keeper în sistemul de sănătate, este unul deloc de neglijat, în contextul actual de criză economică mondială. Cercetarea în asistenta medicală primară, oferă baza unor ghiduri medicale și a unor baze științifice, instrumente importante pentru punerea în aplicare a cunoștințelor în practica medicului generalist. Ele reduc variabilitatea nedorită în îngrijirea pacienților, realizând în final obiectivele stabilite de creștere a calității actului medical, de susținere a educației medicale și de dezvoltare profesională continuă.

EGPRN promovează excelența în cercetarea primară și sprijină cercetătorii din rândurile medicilor de familie. Instituirea unei tradiții de cercetare în asistenta medicală primară a fost inhibată prin diverse motive justificabile, fie prin izolarea relativă a practicienilor, fie datorită dificultăților în obținerea unei finanțări adecvate sau a timpului limitat și a deficiențelor în formarea profesională. Chiar și în departamentele universitare din cauza cerințelor clinice foarte vaste de predare și a birocrației excesive, cercetarea medicală primară a rămas o problemă încă nerezolvată și un deziderat.

Organizațiile internaționale precum EGPRN sunt importante, fiind un catalizator pentru susținerea entuziasmului și pentru acordarea unui sprijin personal celor interesați de cercetarea medicală. Principalele obiective ale acestei organizații sunt de a promova și stimula cercetarea în medicina primară, de a iniția și coordona proiecte multinaționale de cercetare, de a facilita schimbul de experiență ale cercetătorilor și de a dezvolta o bază medicală internațională valabilă pentru practica medicilor de familie. Aceste obiective sunt implementate astfel: a) prin organizarea de Conferințe bianuale cu susținerea unor workshopuri internaționale, b) asigurarea posibilității de a învăța din alte experiențe de cercetare din Europa, prin contacte internaționale, discuții și schimb de informații, c) prin stimularea cercetării în medicină generală la nivel european prin dezvoltarea unor definiții comune și activități de cercetare relevante și realizarea unor proiecte de cercetare internaționale.

Doresc, prin intermediul acestei prezentări, să vă informez despre evenimentul de mare anvergură, desfăşurat pentru medicii de medicină primară din toată Europa şi nu numai, organizată de către EGPRN, având ca și tematică: “Economic Crisis and Research în Primary Care” - (Criză economică şi cercetarea în medicina primară) desfășurată în Heraklion - Grecia în perioada 23-26 octombrie 2014, având ca și principali organizatori locali pe domnul Profesor Christos Lionis un bun prieten și un susținător al României, pe care îl cunoașteți deja de la Conferințele WONCA, fiind unul dintre membrii marcanți și de la Conferința MF din Brașov din această toamnă și de Dr. Athina Tatsioni reprezentanta națională a Greciei la EGPRN. Ceea ce m-a impresionat de la început, a fost locația aleasă pentru desfășurarea conferinței, într-un superb și modern Centru Social - Medical, unde se prestează servicii medicale de Medicină de Familie și Medicină de Urgență, de către medicii generaliști, studenții de la Universitatea de Medicină din Creta și medicii rezidenți din Heraklion pe bază de voluntariat pentru persoanele nevoiașe, fără asigurare medicală în cadrul “Koinonikos Choros of A. & M. Kalokairinou Institutes” la temelia căreia stă domnul Profesor Christos Lionis un umanist desăvârșit. La deschiderea conferinței au avut loc un număr de trei workshopuri foarte interesante cu o largă participare, în legătura cu: cercetarea în sistemul de medicină primară, publicarea articolelor în revistele medicale europene și accesul la proiecte europene:

Writing for publication” -meet the editors! Lectori: Jelle Stoffers (redactor şef EJGP) și Hâns Thulesius (Olanda/Suedia).

Submitting a Proposal for HORIZON 2020; focus on content and technical guidance” Lector: Prof. Christos Lionis (Grecia).

The (non-) Importance of Statistical Testing (and evidence based practice)”

Lector: Sil Aarts (Olanda).

 S-a desfășurat apoi Ședința Boardului membrilor executivi ai EGPRN cu Reprezentanții Naționali din Europa, la care am participat o delegație din partea României, reprezentată de către: Claudia Iftode, Ramona Mosuc și Iacob Mihai la care s-a stabilit definitiv următoarea locație a celei de-a 80-a Conferinței EGPRN la Timișoara în perioada 7-10 Mai 2015 în unanimitate. Menționez că este un succes al tuturor medicilor de familie din România și o recunoaștere a specialității și activității noastre la nivel european.

 Pe parcursul celorlalte două zile s-au prezentat în sesiune plenară tematică “Theme Papers” (prezentare orală pe durata a 30 minute a unei teme de cercetare originală în legătură cu tema conferinței EGPRN) un număr de 10 lucrări tematice, dintre care cu mândrie pot să menționez că am reprezentat cu onoare România cu lucrarea de cercetare:

Socio - economic impact of venous active ulcers and modern treatment with Low Level Laser Therapy (L.L.L.T.) în red and infrared spectrum versus UVA Phototherapy by general practitioners” Lector: Mihai Sorin Iacob (România) și colectivul Centrului Medical Advitam Medicis din Timișoara.

Participanții mi-au solicitat cu entuziasm o vizită anul viitor la centrul nostru medical, invitație pe care am lansat-o cu mare plăcere, pentru a demonstra că suntem și noi la un nivel european, măcar din punct de vedere al dorințelor și al pasiunii unor medici temerari în domeniul cercetării medicale clinice.

Au fost prezentate de asemenea un număr de 18 lucrări de “Free Standing Papers” (lucrări de cercetare în afara tematicii conferinței), un număr de 9 teme de cercetare în cadrul “One slide/Five minute presentation” și 26 postere cu idei originale de cercetare.

Au fost prezenți ca și Keynote Speaker Internaţional: Prof. David Stuckler (University of Oxford – Dept. Of Sociology, Marea Britanie) cu tema “The Body Economic. How strategies to address economic crisis by several countries have influenced health, especially public health and primary careși Keynote Speaker Naţional: Dr. Athina Tatsioni (University of Ioannina – Medical School, Greece) cu Tema “The challenges raised –in the era of economic crisis – for Research în primary care”.

La final, Dr. Claudia Iftode, în calitate de Președinte al Comitetului Local de Organizare, a fost invitată să prezinte viitoarea conferință EGPRN de primăvară ce se va desfășura în Timișoara în 7-10 Mai 2015.

Vă rugăm mult în numele Comitetului Local De Organizare a celei de-a 80-a Conferințe EGPRN Timișoara din 7-10 Mai 2015, să accesați site-ul www.egprn.org. Și să vă înscrieți, cei care doriți și aveți pasiune în cercetarea medicală și să participați alături de noi cu lucrări, la următoarea Conferință EGPRN în perioada 7-10 Mai 2015 având ca temă principală: “Research into new Methods and Techniques în Primary Care”. Menționez că data limită de trimitere a lucrărilor ştiinţifice este 15 ianuarie 2015.

Precizez că această conferință EGPRN se va desfășura în limba engleză și este necesară înscrierea ca membru EGPRN, pentru a avea reducere la workshopuri și la lucrările conferinței. Detalii ve-ți găsi pe site-ul EGPRN. Doresc să vă informez că vom avea workshopuri cu personalități deosebite din lumea medicală europeană din Austria, Olanda, Marea Britanie, Suedia și România. Titlurile viitoarelor workshopuri pregătite de noi, sunt următoarele:

1. “Joint Workshop European Journal of General Practice and Scandinavian Journal of

Primary Care: “Writing for publication” -meet the editors! “by Editors of the European Journal of General Practice and the Scandinavian Journal of Primary Health Care. Chairs: Jelle Stoffer (Olanda) and Hâns Thulesius (Suedia).

2. “The Learning Healthcare System for research and knowledge translation în

European Primary Care” Chairs: Prof. Brendan Delaney, Dr. Vasa Curcin, Dr. Olga

Kostopoulou, Dr. Mark McGilchrist, Prof. Theo Arvanitis (Marea Britanie), Dr. Robert Verheij (Olanda).

3. "Challenges to our Professional Attitude – the Ethical Implications of New

Methods and Techniques Applied în Primary Care" Chair: Prof. Manfred Maier (Austria).

4. “New Methods and Techniques în Clinical Ultrasonograpy” Chairs: Prof. Ioan Sporea, Dr. Mihai Iacob, Dr. Alina Popescu (România).

Este confirmat deja ca și Keynote Speaker Internaţional domnul Prof Manfred Maier, șeful catedrei de Medicină de Familie, șeful catedrei de Sănătate Publică a Universității de Medicină din Viena (Austria), un prieten de încredere, cunoscut de la Congresul Național de Medicină de Familie din Timișoara ce a avut loc în 13-16 septembrie 2012, unde domnul profesor a susținut o masă rotundă de excepție, împreună cu profesorii catedrei de nutriție și boli metabolice.

Keynote speakerii naţionali numiți de către conducerea EGPRN vor fi Dr. Claudia Iftode (Preşedinte STMF) și Dr. Iacob Mihai (Vicepreşedinte STMF).

Doresc să mulțumesc domnului Profesor Sporea Ioan și echipei sale minunate, pentru sprijinul permanent acordat medicilor de familie timișoreni, de bună colaborare interdisciplinară și pentru faptul că va fi alături de noi în cadrul workshopului “Noi metode și tehnici în ecografia clinică”.

Și încă ceva important, avem sprijinul Președintelui WONCA domnul profesor Michael Kidd (Australia), care a trimis un mesaj de încurajare și de susținere a acestei viitoare conferințe medicale de cercetare europeană și nu în ultimul rând mulțumim boardului SNMF și doamnei Dr Rodica Tănăsescu care ne-a încurajat și sprijinit permanent în demersurile noastre.

 

Dr. Iacob Mihai – Vicepresedinte STMF, Departamentul de ecografie generala

Prof. Michael Kidd – Presedinte WONCA Presedinte SNMF- Dr. Rodica Tanasescu

Dr. Anca Matusz- Reprezentantul Romaniei la EGPRN

Dr. Claudia Iftode – Presedinte STMF. Hanny Prick – secretar EGPRN.

 Briefing EGPRN - Perspectivele integru0103rii medicilor de   familie romu00E2ni u00EEn cerecetarea medicalu0103 europenu0103 html m72bec17e

Membrii Consiliului EGPRN – Heraklion 2014.