CONFERINŢA DE CERCETARE EUROPEAN EGPRN TIMIŞOARA MAI 2015

Stimați profesori, prieteni, colegi și colaboratori, vă prezint aşa cum v-am obișnuit, câteva informații, impresii și concluzii pe care le-am format, după desfăşurarea celei de-a 80-a Conferințe Europene de Cercetare - EGPRN Timişoara din 7-10 Mai 2015. A fost o premieră pentru România și o manifestare reușită conform afirmațiilor participanților, a membrilor Boardului EGPRN și în mod special a Președintelui EGPRN – Dr. Jean Karl Soler (Malta), la care au participat un număr de aproape 200 de medici cu preocupare în cercetare, veniți atât din Europa, cât şi din Turcia, China, Israel şi Africa (Tunisia și Nigeria), deci o participare importantă, pentru acest gen de conferințe internaționale. Vezi harta cu delegații de la Conferinţa EGPRN Timişoara: https://www.zeemaps.com/map?group=1465585#

Menționez că EGPRN (European General Practice Research Network) este o organizație de cercetare Europeană în medicina primară, aflată în subordinea WONCA (Organizaţia Mondială de Medicină de Familie), în care activăm de câțiva ani şi pe care am reușit să-i invităm în acest an la Timişoara, şi să organizămîn premieră o Conferință de Cercetare Europeană a EGPRN în România. Mărturisesc că am avut emoții foarte mari în legătura cu acest eveniment, pentru care am luptat de aproape doi ani, ca să se desfășoare în condiții relativ optime în țara noastră, printr-o activitate științifică intensă și participări în scopul promovării viitorului Meeting EGPRN, atât la multiple conferințe naționale cât mai ales la Conferințele WONCA (Viena, Praga, Lisabona) și EGPRN (Malta, Barcelona, Heraklion - Creta), pentru a demonstra că medicii de familie din România sunt bine pregătiți, că suntem foarte serioși și preocupați cu toții de dezvoltarea și creșterea calității pregătirii medicale continue și a dezvoltării medicinei bazate pe dovezi și că putem realiza studii clinice de cercetare medicală. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și s-au implicat în realizarea acestui eveniment important, pentru școala medicală românească și în mod special pentru creșterea calității serviciilor medicale din medicina de familie.

Tema Conferinţei “Research into new Methods and Techniques în Primary Care” a fost o mare provocare pentru noi, atunci când am propus-o, deoarece România este o țară încă în dezvoltare cu multe probleme ale sistemului sanitar, dar în care poate tocmai aceste obstacole permanente, ne-au determinat pe mulți dintre noi medicii de familie, să folosim și să utilizăm pe lângă anamneză și examenul clinic, o multitudine de dispozitive și aparate medicale (ECG, Spirometru, Pulsoximetru, Analizoare biochimie uscată, Ecografe etc.), pentru a putea avea un diagnostic prezumtiv cât mai rapid și aproape de adevăr și pentru a crește standardul cabinetului medical în care lucrăm. Avantajul țării noastre constă în faptul că avem medici de familie profesioniști, foarte bine pregătiți în Universități Medicale de excepție, recunoscute pe plan European pentru valoarea și tradiția lor, medicii de familie profesează în cabinete medicale private fiind o profesie liberală în România într-un sistem concurențial ce favorizează profesionalismul, avem un număr mare de medici de familie formatori după un model European, avem un sistem informatic destul de avansat, sub forma unui sistem unic integrat în care se implementează deja Dosarul Electronic al Pacientului și foarte mulţi medici de familie au obținut o multitudine de competențe și de atestate în diverse domenii cum ar fi Medicina de Urgență, Ecografia Generală etc. Acestea au fost unele dintre motivele care au stat la baza temei propuse de noi și selectate de Boardul EGPRN. Această conferință a primit o susținere directă, atât din partea Președintelui WONCA domnul Prof. Dr. Michael Kidd (Australia), care ne-a trimis un mesaj video de susținere a participării delegaților la conferință cât și a tematicii alese de către noi, cât și din partea Președintelui WONCA Europa – Prof Job FM Metsemakers (Olanda) care a trimis o scrisoare de susținere a conferinței.

Comitetul local de organizare al Conferinței EGPRN Timișoara a fost următorul:

Dr. Claudia Iftode, President of Timiş Society of Family Medicine, member EGPRN Advisory Board

Prof. Dr. Elena Ardeleanu, Department of Family Medicine at the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara

Dr. Stela Iurciuc, Department of Internal Medicine at the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara

Dr. Anca Matusz, EGPRN Naţional Representative of România, member EGPRN Advisory Board

Dr. Mihai Iacob, Sonography Department of the Timiş Society of Family Medicine, Vice President of Timiş Society of Family Medicine

Dr. Minerva Pop, Secretary of Timiş Society of Family Medicine,

Dr. Andrada Iftode, Communications Department of the Timiş Society of Family Medicine.

Doresc să detailez acest eveniment pe cinci secțiuni speciale și anume: 1. Workshopurile Preconferinţa, 2. Sesiunile Plenare de Prezentări Orale, 3. Sesiunile prezentate de Keynote Speakers Naţionali şi Internaţionali, 4. Sesiunea de Postere, 5. Vizita la cabinete medicale locale.

 1. Workshopurile Preconferință:

Putem să precizăm că au fost un număr de patru workshopuri preconferință de excepţie, cu personalități de seamă din domeniul cercetării medicale din Europa, care au prezentat teme de actualitate și de perspectivă, legate de Medicină de Familie și anume:

1. Pre-conference Workshop “The Learning Healthcare System for research and knowledge translation în European Primary Care”, Chairs: Prof. Brendan Delaney, Dr. Vasa Curcin, Dr. Olga Kostopoulou, Dr. Mark McGilchrist, Prof. Theo Arvanitis (United

Kingdom), Dr. Robert Verheij (The Netherlands).

2. Joint Workshop European Journal of General Practice and Scandinavian Journal of Primary Care: “Writing for publication” -meet the editors!Chairs: Dr. Jelle Stoffers (The Netherlands), Dr. Hâns Thulesius (Sweden).

3. Pre-conference Workshop "Challenges to our Professional Attitude – the Ethical Implications of New Methods andTechniques Applied în Primary Care”, Chair: Prof. Manfred Maier (Austria).

4. Pre-conference Workshop “New Methods and Techniques în Clinical Ultrasonograpy” Chairs: Prof. Ioan Sporea, Dr. Mihai Iacob, Dr. Alina Popescu (România).

Personalități internaționale consacrate în cercetarea medicală, au avut niște prezentări interactive de excepție. În primul workshop Prof. Brendan Delaney împreună cu o echipă importantă de experți au prezentat viitorul dosarului electronic al pacientului, implementarea lui la nivelul medicinei primare, într-o viziune modernă Europeană, posibilitatea utilizării informațiilor medicale în studii clinice randomizate multicentrice de către medicii de familie dar în spiritul eticii medicale în scopul dezvoltării medicinei bazate pe dovezi acești specialiști fiind direct implicați în această direcție la nivel înalt în Uniunea Europeană.

Al doilea atelier a avut în vedere modalitatea de prezentare a unor lucrări de cercetare științifică la o revistă medicală internațională, în vederea publicării, realizată chiar de editorii a două reviste medicale prestigioase europene dr. Jelle Stoffers (Olanda) şi dr. Hâns Thulesius (Suedia). Au fost sistematizate, cerințele și criteriile generale obligatorii pentru publicarea unor studii clinice sau articole medicale, etapele necesare publicării unor articole, tiparul impus realizării unor studii științifice precum și modul prezentării acestora. Acestea au fost doar câteva dintre interesantele subiecte discutate de cei doi colegi, cu mare experiență și expertiză tehnică în acest domeniu medical important.

Al treilea atelier a fost coordonat de domnul Prof. Dr. Manfred Maier, șeful disciplinei de medicină de Familie, de la Universitatea de Medicină din Viena, o personalitate cu multiple valențe academice, cu expertiză în etica medicală, care a pus pe tapet subiecte de actualitate, legate de principiile și riscurile aplicării unor tehnologii moderne în medicina primară și provocările actuale legate de administrarea unor medicații moderne pacienților noștri.

La această Conferință am organizat împreună cu Prof Dr. Sporea Ioan și doamna Dr.Alina Popescu, al patrulea și singurul Workshop autohton, la care am ales ca şi tematică: “Noi metode și tehnici în Ultrasonografia Clinică”. Este bine cunoscut faptul că la ora actuală există un curent de opinie în care Ecografia este practicată doar de radiologi, în unele dintre statele occidentale și SUA, iar în alte state care sunt din ce în ce mai numeroase, se practică așa numita Ecografie Clinică, efectuată de către medicul curant fie el medic de familie sau medic de diferite alte specialități (gastroenterologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, chirurgie etc) care pot efectua ecografia generală, într-un context clinic cunoscut după o prealabilă anamneză și inspecție clinică a pacientului, examinarea încheindu-se practic printr-o palpare a organelor prin intermediul ultrasunetelor și vizualizarea lor pe monitorul ecografic, în timp real și în dinamică ceea ce reprezintă un mare pas înainte din perspectivă diagnostică. În acest atelier am prezentat atât unele tehnici moderne ecografice, precum și unele mai vechi dar încă foarte utile practicienilor (Doppler Triplex). Dintre tehnicile moderne introduse recent în practică medicală am prezentat Sono – Elastografie și Ecografia de contrast – CEUS explicate pe înţelesul tuturor, atât pentru cei cu experiență în ecografia clinică, cât şi pentru cei novice interesați în practicarea ecografiei generale, cărora le-am prezentat cazuri practice şi patologie frecvent întâlnită în practică ecografică primară. Domnul Prof. Dr. Sporea Ioan și dr. Popescu Alina au prezentat Contribuția CEUS (Ecografia cu Contrast - Sonovue) și a elastografiei (Strain Elastografiei și Share Wave Elastografiei) în patologia hepatică și splenică, iar subsemnatul a prezentat importanța ecografiei Doppler și a Strain Elastografiei în patologia tiroidiană (difuză și tumorală) și în diagnosticul diferențial al adenopatiilor superficiale (benigne versus maligne) în cabinetul medicului de familie. Am încheiat printr-o sesiune „Hands -on” în care participanții au avut oportunitatea să examineze câțiva pacienți voluntari, pe unele dintre cele mai moderne aparate ecografice existente la ora actuală la nivel mondial, atât în Strain Elastografie cât și în Share Wave Elastografie.

În timpul Conferinţei s-a desfășurat un nou tip de atelier și anume un Lunch workshop care a avut ca și titlu ‘Dementia Management în the Primary Care Setting’ care a fost susținut de coordonatorul Comitetului Educaţional al EGPRN - Dr. Ferdinando Petrazzuoli (Italia), care a lansat un interesant studiu multicentric la nivel European în legătura cu managementul pacienților diagnosticați cu demență în mai multe țări printre care și în România.

 1. Sesiunile Plenare de Prezentări Orale.

În cadrul conferinței EGPRN Timișoara, au fost acceptate și selectate în total un număr de 50 de rezumate a unor lucrări de cercetare ştiinţifică din toată Europa. Dintre acestea o parte au fost prezentate oral în sesiuni plenare iar cealaltă parte sub formă de Postere (19 lucrări).

Sesiunile plenare au avut și ele diferite subsecțiuni și anume THEME PAPERS (Prezentări din Tematica Conferinței propuse),FREE STANDING PAPERS (Lucrări de cercetare în afara tematicii), ONE SLIDE FIVE MINUTES PRESENTATION (Idei de cercetare prezentate pe scurt pentru o consiliere din partea experţilor), SESSION FOR RESEARCH ÎN PROGRESS’ (Lucrări de cercetare în derulare nedefinitivate).

2.1. La Sesiunea Plenară Tematică cele care au respectat tema oficială a conferinței, au fost prezentate pe parcursul conferinței în total un număr de opt lucrări de cercetare medicală primară de mare interes pentru viitorul medicinei de familie. Din partea României a fost acceptată lucrarea subsemnatului, cu titlul: “New methods as: High Intensity Laser Therapy (HILT) versus Low Level Laser Therapy (LLLT) associated with Trigger Point Injections (TPI) în treatments of chronic nonspecific low back pain and sciatica, available for the family doctors practice” – Dr. Iacob Mihai, care a determinat un mare interes din partea experților EGPRN, în care am demonstrat capacitatea noastră de adaptare la tehnologia modernă (Biostimularea cu Laser Terapia de mare putere 12 Watt în spectrul infraroșu versus Laser Terapia de joasă putere 1800 mWatt) în folosul ameliorării suferinței pacienților cu boli reumatismale și durere lombară joasă, prin experiența noastră medicală de peste 10 ani în acest domeniu. Din domeniul Ecografiei Generale a fost prezentată o meta analiză foarte interesantă și pertinentă, de către Dr. Etiene Melot din Franța în care s-a subliniat importanța și relevanța utilizării ecografiei de către medicii de familie din mai multe țări din Europa. S-a concluzionat în comun acord al participanților, că aceasta este una dintre perspectivele importante pentru medicina primară și anume ecografie clinică. Toate lucrările au avut un înalt nivel științific, au fost dezbătute teme de actualitate cum a fost și studiul Dr. Robert Verheij (Olanda): „A new method for estimating population morbidity on the basis of routine primary care electronic medical records”, în care s-a demonstrat importanța și posibilitatea determinării morbidității în medicina primară pe baza Dosarului Medical al Pacientului în medicina de familie. Dr. Waltraud Fink (Austria) a prezentat „Diagnostic Protocols - A Novel Consultation Method Still to be Discovered” importanța dezvoltării unor protocoale de diagnostic și a utilizării lor în practică medicinei primare cu păreri împărțite pro și contra.

2.2. La Sesiunea cu Free Standing Papers s-au prezentat un număr de douăzeci de studii de cercetare libere, în afara tematicii conferinței, dintre care cinci au fost românești:

Tudor-Stefan Rotaru (România): „Mutual trust în General Practitioner-patient relationship în the context of Irritable Bowel Syndrome: a qualitative study”.

Claudia Iftode + Ioana Pădure (România): Arterial age correlates with central blood pressure”.

Elena Sârbu (România): Shoulder pain an underappreciated căuşe of bone pain în multiple myeloma”.

Adina-Ioana Bucur (România): The quality of medical services în primary health care”.

Adrian Horodnic (România): Adaptation and validation of the paţient assessment of chronic illness care (pacic) în a healthcare system undergoing transition: romanian case”.

Au fost lucrări interesante din diverse domenii medicale legate de practica medicului de familie și prin intermediul acestor colegi deosebiți interesați de cercetarea medicală, România a avut o prezență remarcabilă. Una dintre prezentările cele mai interesante le-a avut Dr.Robert Hoffman (Israel) cu lucrarea “Self-care practices used for common colds across 14 European countries: Regional differences for frequently used practices”, care a prezentat în paralel rezultatele unui studiu multicentric din 14 țări legat de modul de abordare și de terapie diferită cu specific local, al infecțiilor acute de căi respiratorii superioare.

Dr. Eva Hummers-Pradier (Germania) fosta președintă a EGPRN, a prezentat „Patient relevant outcome measures în studies and guidelines on urinary tract infection” un studiu interesant legat de protocoale diagnostice și terapeutice în infecțiile de tract urinar frecvent întâlnite în practică. Au fost apoi prezentate spre dezbatere trei idei de cercetare în cadrul secțiunii: One Slide/Five minute presentation.

 1. Sesiunea de Postere

La Sesiunea Paralelă de Postere, au fost stabilite 4 grupe separate cu câte cinci postere fiecare, cu tematici diferite: Noi tehnologii, Sănătate Mintală, Cazuri clinice, Diverse. S-au afișat în total un număr de 19 postere de foarte bună calitate atât din punct de vedere al conținutului științific cât și al designului acestora.

La aceast tip de sesiune unul dintre participanți prezintă posterul unui autor, acesta fiind o persoană care nu a avut legătură cu cel care a conceput posterul, după care urmează o etapă de completări și clarificări din partea autorului cu referință la lucrare prezentată și ulterior de discuții pro și contra din partea celor care doresc să participe la acea sesiune, conduse de un moderator, urmată în final de votul relativ al participanților prezenți la acel grup de discuție. În final a fost ales de către o comisie Posterul Premiat, care a fost câștigat de către Dr. Clarisse Dibao Dina din Tours (Franța). Din România la această sesiune de postere au participat un număr de 3 autori cu lucrări foarte apreciate de cei prezenți și anume:

Elena Ardeleanu(România):„Nonadherence to antihypertensive treatment în primary care”.

Ioana Budiu (România): „Ankle brachial index can be correlated with arterial stiffness”.

Iacob Mihai, Sorina Saftescu (România): “Perspectives of the thyroid ultrasound screening using TIRADS classification (Thyroid Image Reporting and Data System Classification) along with Real Time Elastography, în neighboring regions affected after radioactive disasters, by family doctors”.

 1. Keynote Speakers.

La începutul fiecărei zile ale conferinței au avut loc prezentările unor formatori de opinie, legate de teme de actualitate pentru dezvoltarea și promovarea cercetării la nivel Național și Internațional, din perspectiva Boardului EGPRN. La această Conferință au fost nominalizați de către Boardul EGPRN un număr de doi Keynote Speakers Internaţionali și doi Keynote Speakers Naţionali care au avut teme diferite. Aceștia au fost:

First Internaţional Keynote Speaker:

Prof. Manfred Maier; Theme: “Developing Family Medicine/Family Medicine research –generalism or subspecialisation?

Vorstand der Abteilung Allgemeinmedizin, Zentrum für Public Health Medizinische Universität Wien

Second Internaţional keynote speaker:

Prof. Dr. Frank Buntinx - Theme: “Use of modern technology for diagnosis and monitoring în general practice”.

Department of general practice Universities of Leuven (BE) and Maastricht (Neth)

Joint Keynote by two naţional keynote speakers:

Dr. Claudia Iftode - Theme: “Vision and Future of Family Health Care în România”.

Keynote abstract of Dr. Claudia Iftode, MD, President of the Timiş Society of Family Medicine

Dr. Iacob Mihai - Theme: “Development of Research în Primary Care în România”.

Keynote Abstract of Dr. Mihai Sorin Iacob, MD,

Director of the „AdVitam Medicis” Health Center Timişoara.

Head of Department of Ultrasonography and VicePresident of the Timiş Society of Family Medicine.

Pot spune că au fost niște prezentări minunate ale tuturor acestor persoane cu experiență și cu expertiză alături de care ne-am simțit mândri că am putut avea onoarea să fim prezenți. Toți cei patru Keynote Speakers, atât internaționali cât și naționali, au susținut perspectiva dezvoltării cercetării medicale în medicina primară, încurajarea supra specializărilor în medicina de familie și a folosirii tehnologiei medicale avansate precum și posibilitatea colaborării internaționale în cadrul acestor suprastructuri de cercetare transnaționale care pot sta la baza unor viitoare colaborări și integrări și a medicilor de familie din România cu interes pentru cercetare și medicină bazată pe dovezi. Pentru cei interesați de subiectele prezentate de fiecare dintre cei patru, atașez volumul de rezumate al lucrărilor Conferinței EGPRN Timișoara.

 1. Vizita la Cabintele de Medicină de Familie.

În data de 8 Mai 2015 au avut loc vizitela cabinetele medicilor de familie din Timișoara. Au fost vizitate patru cabinete medicale, unde li s-au prezentat colegilor Europeni activitatea medicală primară din țara noastră atât din punct de vedere al sistemului cât și a infrastructurii medicale. Deoarece, personal le-am promis în 2014 o invitație tuturor membrilor Boardului EGPRN, tot la o Sesiunea Plenară Tematică la Heraklion, unde am prezentat un studiu de cercetare original de Biostimularea Laser, al cincilea Centru Medical de Medicină Familiei care a fost vizitat doar de membrii executivi, a fost Centrul Medical Advitam Medicis Timișoara, unde eu împreună cu echipa ne desfășurăm activitatea și unde au avut oportunitatea, distinșii invitați, să vadă și în România un centru modern de medicină de familie cu dotări de ultima oră, la un nivel European.

Le-am descris colegilor tehnologia Laserterapiei de mică, medie și mare putere și de asemenea am reușit să le prezint tehnologia de Strain Elastografiei, Doppler, ecografia 4 D, precum și tehnica screening-ului ecografic al nou născutului și sugarului din experiența noastră de 18 ani precum și screening-ul oncologic ecografic pe care noi îl aplicăm pacienților noștri. Toți participanții au fost deschiși unor viitoare colaborări legate de aceste subiecte discutate și în mod special Președintele Jean Karl Soler, care de asemenea practică Ecografia Clinică Generală în Malta, existând perspectiva derulării în comun a unor proiecte de cercetare legate de acest subiect.

În final doresc să precizez că Președinta SNMF doamna Dr Rodica Tănăsescu, a fost prezentă în data de 8 Mai 2015, la Conferința EGPRN, unde a fost invitată de către Președintele EGPRN - Dr. Jean Karl Soler și a ținut un scurt discurs în care le-a transmis mesajul său de bun venit și de succes, tuturor participanților la EGPRN Meeting fiind întâmpinată cu aplauze de toți participanții. De asemenea doresc să menționez participarea și contribuția deosebită pe care a avut-o doamna Dr. Anca Matusz, reprezentanta României la EGPRN, una dintre persoanele respectate și apreciate de către Boardul EGPRN, precum și contribuția doamnei Ramona Daniela Mosuc care face parte din Advisory Board al EGPRN, prin atât prin participarea directă la Conferinţele EGPRN anterioare cât și prin susținerea desfășurării Conferinței EGPRN la Timișoara. Le mulțumim din suflet tuturor celor care s-au implicat și au fost alături de noi pentru reușita acestui eveniment medical important.

În legătură cu formarea noului Grup de Excelență în Ecografia Generală în Medicina de Familie, al cărui membru fondator și coordonator naţional sunt, sub egida SNMF (Societatea Naţională de Medicină de Familie), grup la care avem deja peste 50 de membrii la nivel național, menționez că avem perspectiva formării unui Grup de Lucru la nivel European, prin colaborare cu diverse organisme cum ar fi EGPRN sau WONCA, dar pentru care mai avem încă drum foarte lung de parcurs printr-o muncă temeinică și perseverentă.

Cu stima

Dr. Iacob Mihai Sorin,

Vicepresedinte STMF.

Coordonator National si Membru Fondator al Grupului de Lucru Ecografia MF.

Membru EGPRN, EURACT, EFSUMB, WONCA.

 

 

 

 • file-page1-min.jpg
 • file-page2-min.jpg
 • file-page3-min.jpg
 • file-page4-min.jpg
 • file-page5-min.jpg
 • file-page6-min.jpg
 • file-page7-min.jpg
 • file-page8-min.jpg
 • file-page9-min.jpg
 • file-page10-min.jpg
 • file-page11-min.jpg
 • file-page12-min.jpg
 • file-page13-min.jpg
 • file-page14-min.jpg
 • file-page15-min.jpg
 • file-page16-min.jpg
 • file-page17-min.jpg
 • file-page18-min.jpg
 • file-page19-min.jpg
 • file-page20-min.jpg